FESPA 2017

Нашите партньори са разположени на следните щандове:
EPTAINKS ( Agon – Manukia, KFG,VISPROX) A4-C31
ROQ International , Hall 6, Booth D80.
Acosgraf
Extris A4-E9…
SEF France B6-B52